Leczenie uzależnień Wrocław

Psychoterapia psychodynamiczna i uzależnień

mgr Magdalena Wolikowska-Osowiecka
leczenie uzależnień wrocław - mgr Magdalena Wolikowska

mgr Magdalena Wolikowska-Osowiecka

Zatrzymanie się w poszukiwaniach na mojej stronie, pozwalam sobie rozumieć jako próbę poradzenia sobie z cierpieniem, które pojawiło się w życiu poszukującego lub kogoś mu bliskiego. Cierpienie, które pomogło zmobilizować się do szukania pomocy. Po to tu jestem. Żeby pomóc. Nawet jeśli pierwsza konsultacja lub proces diagnostyczny wykażą, że bardziej korzystna w tym konkretnym przypadku jest inna forma terapii niż ta, którą proponuję. Ale po kolei…

Leczeniem uzależnień zajmuję się od 2005 roku. Praktykę zawodową zdobywałam
w długoterminowych, stacjonarnych ośrodkach terapii uzależnień dla dorosłych (Centrum Leczenia Uzależnień „Zaroślak” w Borach Tucholskich, Monar Gracze) oraz w oddziałach dziennych terapii uzależnień dla  dorosłych (Oddział  Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Rawiczu – jako kierownik) jak i dla dzieci i młodzieży (NEUROMED Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży).

Od 2012 roku przyjmowałam pacjentów (młodzież i dorosłych) w formie ambulatoryjnej indywidualnie i prowadziłam grupy terapeutyczne w poradniach leczenia uzależnień (Poradnia Terapii Uzależnień NEUROMED we Wrocławiu, Poradnia Leczenia Uzależnień w Rawiczu).
Aktualnie (od 2014 r.) przyjmuję w gabinecie prywatnym osoby dorosłe. Różnorodność doświadczeń zawodowych jest dla mnie olbrzymim ułatwieniem, pozwalającym dopasować, w procesie diagnostycznym adekwatną dla pacjenta formę psychoterapii.

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz Wydziału Pedagogiki Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Ukończyłam szkolenie specjalistyczne i uzyskałam Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień nr SP/0649/2011 oraz Diagnoza i terapia hazardu patologicznego (nr certyfikatu 12/2012).

Rozwijając swoje kompetencje i zainteresowania ukończyłam również szereg kursów i szkoleń obejmujących psychoterapię uzależnień. Zdobywając doświadczenie, które ma za zadanie sprzyjać jak najskuteczniejszej diagnozie i leczeniu uzależnień, ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży i zdałam państwowy egzamin specjalistyczny w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Aktualnie kontynuuję naukę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i w tym nurcie prowadzę psychoterapię.

Podczas lat swojej pracy i przyglądania się pacjentom zauważyłam, że uzależnienie może występować jako problemem sam w sobie, ale bardzo często współwystępuje z innymi zaburzeniami psychicznymi, co prowadzi do postawienia tak zwanej podwójnej diagnozy.

W swoim gabinecie pracuję z pacjentami, którzy łączą w swoim obrazie zaburzenia struktury osobowości i używanie substancji i/lub uzależnienia behawioralne, co prowadzi do przeżywania cierpienia, które skłoniło do zajrzenia na tę stronę.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.