Leczenie uzależnień Wrocław

Psychoterapia psychodynamiczna i uzależnień

mgr Magdalena Wolikowska-Osowiecka
leczenie uzależnień wrocław - mgr Magdalena Wolikowska

mgr Magdalena Wolikowska-Osowiecka

Pomagam osobom uzależnionym od 2005 roku. Pracowałam w stacjonarnym ośrodku terapii uzależnień dla dorosłych, w oddziale dziennym terapii uzależnień dla  dorosłych oraz w oddziale dla dzieci i młodzieży. Od 2012 roku przyjmuję pacjentów (młodzież i dorosłych) w formie ambulatoryjnej indywidualnie i prowadząc grupy terapeutyczne.
Od 2014 roku prowadzę własny gabinet psychoterapeutyczny. Różnorodność form pracy jest dla mnie olbrzymim ułatwieniem, pozwalającym dopasować, w procesie diagnostycznym adekwatną dla pacjenta formę psychoterapii.

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz Wydziału Pedagogiki Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Ukończyłam szkolenie specjalistyczne i uzyskałam Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień nr SP/0649/2011 oraz Diagnoza i terapia hazardu patologicznego
(nr certyfikatu 12/2012). Rozwijając swoje kompetencje i zainteresowania ukończyłam również szereg kursów i szkoleń obejmujących profilaktykę uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W celu zwiększenia skuteczności działań terapeutycznych dotyczących młodzieży, ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Podczas lat swojej pracy i przyglądania się pacjentom zauważyłam, że uzależnienie bardzo rzadko jest problemem samym w sobie, że należałoby raczej patrzeć na nie jak na objaw, że aby zrozumieć osobę uzależnioną czy używającą, należy spojrzeć na problem o wiele szerzej i głębiej. To myślenie doprowadziło mnie do zainteresowania się psychoterapią psychodynamiczną, która bardzo obrazowo pomaga mi zobaczyć z czym wewnątrz zmaga się pacjent w uzależnieniu. Aktualnie kontynuuję naukę w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i w tym nurcie prowadzę psychoterapię.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.