O mnie

mgr Magdalena Wolikowska

SZKOLENIA

2008 – 2011r. – Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień, nr certyfikatu SP/0649/2011; PFST w Gdańsku. Szkolenie rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

2012r. – Diagnoza oraz terapia hazardu patologicznego, nr certyfikatu 12/2012; Szkolenie rekomendowane przez Europejski Instytut Badawczy Stowarzyszenia „Monar”

2013r. – Szkolenie dla realizatorów szkolnego programu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, przeznaczonego dla młodzieży w wieku 12-14 lat – „UNPLUGGED”. Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii. Zorganizowane przez Departament Polityki Zdrowotnej, Wydział Zdrowia, Dział Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień Urzędu Gminy Oborniki Śląskie.

2013r. – „Osobowość kompulsywno-obsesyjna – implikacje terapeutyczne”. Bożena Maciek-Haściło. WOTUW Poznań.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

12 marca 2013r. – nadal Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze Poradnia Leczenia Uzależnień i Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu w Rawiczu jako Kierownik Działu ds. Uzależnień, Specjalista Terapii Uzależnień.

01 lipca 2013r. – 31 grudnia 2013r. Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień Urzędu Gminy Oborniki Śląskie jako Specjalista Terapii Uzależnień. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

02 kwietnia 2013r. – nadal Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień Urzędu Gminy Oborniki Śląskie jako Specjalista Terapii Uzależnień. Udzielanie konsultacji dzieciom, młodzieży zagrożonej narkomanią oraz członkom ich rodzin. Realizacja programów profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

2011r.-2012r. – NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny „Monar” Zbicko Filia w Graczach jako Specjalista Terapii Uzależnień. Prowadzenie zajęć w ramach programu psychoedukacyjnego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla studentów opolskich uczelni ze środków miasta Opole.

01 stycznia 2010r. – 31 sierpnia 2012r. NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny„Monar” Zbicko Filia w Graczach jako Specjalista Terapii Uzależnień.

2010r. – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wsparcie terapeutyczne osób wykluczonych zawodowo jako Specjalista Terapii Uzależnień w trakcie procesu certyfikacji.

01 marca 2009r. – 31 grudnia 2009r. Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny Psychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu jako Terapeuta Uzależnień.

01 lipca 2005r. – 31 grudnia 2008r. Centrum Leczenia Uzależnień ZAROŚLAK w Borach Tucholskich jako Instruktor Leczenia Uzależnień.

WYKSZTAŁCENIE

2012 – nadal Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu; Wydział Psychologii dla magistrów;
Specjalność: Psychologia Kliniczna

2008 – 2010 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; Wydział Pedagogiki
Specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna; Magisterskie Studia Uzupełniające

2005 – 2008 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; Wydział Pedagogiki
Specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna; Studia Licencjackie